• Wijnand Burger
  • Wijnand Burger
  • Wijnand Burger

Ouderen Partij kijkt naar de toekomst

ZANDVOORT ,,Natuurlijk gaan de verkiezingen om winst en verlies van zetels", zegt Joop Berendsen, lijstrekker van Ouderen Partij Zandvoort (OPZ). ,,Maar belangrijker is de toekomst van ons dorp. We staan op een kruispunt. We kunnen niet alleen kiezen hoe onze gemeente er de komende vier jaar uit gaat zien, maar het gaat om een veel langere periode. We kunnen het maar één keer goed doen".

OPZ kende een roerige raadsperiode. Door interne spanningen en conflicten bleven er van de vijf zetels nog maar twee over. Een raadslid ging zelfstandig verder en twee sloten zich aan bij een andere politieke partij. ,,Maar het laatste jaar vormden we een stabiele fractie. We hebben wel afgesproken dat kandidaat -raadsleden hun raadszetel niet behouden, als ze om wat voor reden ook, onze fractie verlaten. Daar tekenen ze ook voor. Daarnaast hebben we afgesproken dat raadsleden die bij een andere fractie vertrekken bij ons de komende raadsperiode niet welkom zijn".

Door de decentralisatie van het Rijk wordt de rol van de gemeente steeds belangrijker. ,,Maar de ambtenaren moeten meer cliëntvriendelijk optreden", meent Berendsen. ,,Het Sociaal Wijkteam doet zijn best, maar ze zijn afhankelijk van de ambtenaren in Haarlem. Daar moet een menselijke ambtenaar komen die meer maatwerk levert. Mensen die bijvoorbeeld hun zorgpremie of vorderingen van het justitioneel incassobureau niet meer kunnen betalen, worden geconfronteerd met enorme boetes. Zo raken ze steeds verder in de problemen. De vraag is of al die regeltjes nog wel passend zijn. Frappant is dat de gemeente de laatste twee jaar drie miljoen euro heeft overgehouden van het budget wat voor het sociaal domein bestemd was. Dat gaat nu naar de Strategische Investerings Agenda. Het is -bijna het bedrag, waar nu de boulevard van opgeknapt wordt".

De pleinen in Zandvoort moeten vernieuwd en opnieuw ingericht worden. ,,Voorbeelden daarvan zijn het Watertorenplein, Badhuisplein, Raadhuisplein en Entreegebied. Maar we moeten eerst bij de ontwikkelingen vragen wat de wensen zijn van de inwoners. Dan pas kunnen plannen ontwikkeld worden door deskundigen. Met die plannen gaan we weer terug naar de burgers en kijken we via participatie welk plan het meeste draagvlak krijgt. Dit vergt een cultuuromslag in het gemeentebestuur."

OPZ heeft nog tal van andere ideeën en wensen. "De ambtelijke stukken moeten duidelijker en voorzien worden van een samenvatting en conclusies. Belangrijk is ook meer aandacht voor ( Nieuw ) Noord. OPZ is een groot voorstander van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noord maar heeft bij de behandeling tegengestemd omdat voor de verplaatsing van de zogenaamde Curiedriehoek onvoldoende garanties zijn ingebouwd. Teveel stukken zijn door dit college geheim verklaard zodat er nauwelijks in alle openheid over gedebatteerd kon worden. Ook wil OPZ een lokale busdienst 'de Zandhopper' die vanuit Noord de rest van het dorp goed bereikbaar maakt en de wijken onderling verbindt."

Joop Berendsen is 67 jaar en heeft een veelzijdige carrière gemaakt. Zo is hij onder meer directeur van de Zandvoortse vestiging van de Amro bank geweest en heeft daarna directie functies vervuld in zowel binnen- als buitenland. Hij is gehuwd en heeft samen met zijn echtgenote twee zonen en twee kleinzonen.