• Sjaak Struijf op de Raadhuisstraat.

    Eigen Foto

PvdA: grote Vomar is vergissing

HEEMSTEDE ,,Voor starters en alleenstaanden is een betaalbare woning onvindbaar en ook ouderen die kleiner willen gaan wonen hebben nauwelijks aanbod in Heemstede. Als je aangewezen bent op zorg kom je al snel in een naburige gemeente terecht. Dan verlies je naast je huis, ook sociale contacten en je vertrouwde woonomgeving. We willen meer betaalbare en duurzame woningen”, aldus Sjaak Struijf lijsttrekker van de PvdA..

,,Op papier zijn de voorzieningen in Heemstede goed geregeld. Toch lopen mensen vast door de verschillende regelingen. Mensen haken daardoor af en worden zorgmijder. We willen dat de menselijke maat en niet de regelgeving dicteert voor ouderen, chronische zieken maar ook bij de bijstand en de jeugdzorg”. Volgens Struijf bestaat er behoefte aan meer onderlinge contacten, wat ook de drempel voor een hulpvraag verlaagt. ,,Dit kunnen wij bereiken door te investeren in sport, cultuur en recreatie, door goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, door de integratie van nieuwkomers te verbeteren en buurtactiviteiten te subsidiëren”.

De PvdA streeft ook naar verbetering van het openbaar regiovervoer en wil het fietsgebruik stimuleren. ,,Door de veiligheid voor fietsers te vergroten en meer fietsparkeerplekken te realiseren, wordt ook de doorstroming van het autoverkeer bevorderd”. De partij geeft ook de pogingen niet op om een de geplande Vomarvestiging te voorkomen. ,,Zolang er nog geen goedgekeurd plan is, zijn er mogelijkheden om het tegen te houden. We zullen er alles aan doen om de Binnenweg en de omgeving veilig en leefbaar te houden. Hier hoort een grote Vomar met alle extra verkeersbewegingen niet bij. Vrijwel niemand zit hier op te wachten. Dit zou de grootste vergissing van de afgelopen decennia zijn”. Over het Manpadslaangebied. “We willen de kwaliteit van het gebied verbeteren. Er staan nu bouwwerken die afbreuk doen aan het gebied. We willen de door het college ingeslagen weg een kans geven".