Stelling 1: 'brandweerpost'

HEEMSTEDE In aanloop naar de verkiezingen heeft de Heemsteedse Courant de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Zij konden reageren in maximaal 200 woorden. Hieronder de reacties.

De eerste stelling luidt:   
'Brandweerpost moet behouden blijven'

VVD: EENS
Iedereen wil dat de aanrijtijd van de brandweer zo kort mogelijk is. Als de kazerne in Heemstede weg zou vallen, is Heemstede afhankelijk van kazernes in de omgeving (op de Ring van Hoofddorp of de Zijlweg in Haarlem). Dat is geen goed alternatief. Daarom willen wij dat de brandweerkazerne aanwezig is en op sterkte blijft. Het werven en behouden van vrijwilligers voor de brandweer verdient onze ondersteuning. 

PvdA: EENS
De brandweerpost is echter een middel en geen doel op zich. Het gaat om de aanrijtijden bij brand en calamiteiten in Heemstede en de rest van de regio. Als deze beter gegarandeerd kunnen worden met de brandweerpost in Heemstede zijn wij het eens met de stelling dat de Brandweerpost in Heemstede moet blijven.

GroenLinks: EENS
De brandweerkazerne in Heemstede moet blijven. In 2016 is de brandweerkazerne juist uitgebreid met een zogenoemde ademluchtwerkplaats, waar werkzaamheden gedaan worden die belangrijk zijn voor de hele regio. Ook 's nachts en in het weekend  is de brandweerpost in Heemstede paraat, met naast een aantal betaalde krachten ook nog eens zo'n 30 vrijwilligers. Die zijn cruciaal om zo snel mogelijk branden te blussen, te helpen bij een verkeersongeluk, bij stormschade, een bedrijfsongeval, of bij wateroverlast. Dat wil niet zeggen dat, als er een grote brand is, alle brandweerauto's en hulpdiensten uit Heemstede moeten komen. Voor het garanderen van snelle aanrijtijden en de kwaliteit van dienstverlening is het behoud van de brandweerkazerne in Heemstede belangrijk. Voor grote branden en rampen moet goed samengewerkt worden met de omliggende gemeenten in de Veiligheidsregio. GroenLinks vindt de dienstverlening en aanrijtijden belangrijk, zowel van de brandweer, van de politie als van de ambulances. Voor hulp op tijd en op maat als het ergens mis gaat in Heemstede. En, heel belangrijk, de brandweer heeft ook een preventieve taak, bijvoorbeeld door ouderen thuis te bezoeken en te adviseren hoe branden te voorkomen. Deze zorg is het beste gegarandeerd met een brandweerkazerne in Heemstede.

Heemstede Burger Belang: EENS
HBB wil de brandweerpost behouden in Heemstede en heeft zich hier ook alle jaren voor ingezet. Een goed functionerende brandweerorganisatie, met een eigen brandweerpost in onze gemeente, draagt bij aan onze veiligheid! Daarnaast streeft HBB er ook naar dat er weer een bemande politiepost in Heemstede komt. Als je als inwoner te maken krijgt met een misdrijf of overlast, moet je kunnen aankloppen bij een politiepost in ons dorp.

CDA: EENS

Wij hebben erg veel waardering voor de vele vrijwilligers bij de brandweer in Heemstede die iedere keer weer in actie komen bij een melding. De gedrevenheid en de inzet van deze vrijwilligers is enorm, en hoe mooi en belangrijk is het dat deze mensen zich in willen zetten voor onze veiligheid bij een brand of een calamiteit. Nogmaals veel waardering daarvoor! Als 'regionale ademluchtwerkplaats' heeft de brandweerpost in Heemstede tevens een belangrijke extra functie gekregen voor de hele Veiligheidsregio. Deze moderne werkplaats is aangebouwd bij de kazerne in Heemstede en verzorgt de ademluchtapparatuur op een veilige en duurzame wijze. De brandweerpost Heemstede vervult daarmee een zeer belangrijke rol voor de hele Veiligheidsregio Kennemerland. Dat is dus nog een reden om 'onze' brandweerpost te koesteren!

D66:EENS

Veiligheid is  voorwaarde voor een leefbaar Heemstede. Het is daarom goed dat we een brandweerpost binnen de gemeentegrenzen hebben. D66 zet zich in om deze waar nodig te versterken en te verbeteren. Wij willen de veiligheid én het gevoel van veiligheid ook verder vergroten door buurtpreventie en voorlichting, en door bijvoorbeeld goede bereikbaarheid van de politie.