Stelling 5: 'school in de buurt'

HEEMSTEDE In aanloop naar de verkiezingen heeft de Heemsteedse Courant de zes deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Alle partijen hebben de mogelijkheid gekregen te reageren in 200 woorden.

De vijfde stelling luidt:

'Kinderen moeten in de directe omgeving naar school kunnen'

VVD: EENS

Wij vinden dat Heemsteedse kinderen een plek op de buurtschool van hun eigen keuze horen te hebben. Onderwijs in je eigen buurt is niet alleen veiliger maar ook groener! Goed onderwijs is één van de belangrijkste pijlers waar de ontwikkeling van onze Heemsteedse kinderen en jonge mensen op berust. Kennis biedt hen de mogelijkheid om straks volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Voor ons is onderwijs daarom een centrale en fundamentele voorziening. Wij hebben er mede voor gezorgd dat er extra muziekonderwijs, extra gymnastiek en een kunstmenu op de basisscholen wordt aangeboden, en dat willen we zo houden. Een leven lang leren begint met dichtbij naar school kunnen gaan. Dichtbij naar school betekent namelijk ook veilig naar school kunnen gaan. Dat is niet vanzelfsprekend in Heemstede. Wij vinden dat het huidig inschrijfbeleid voor onze basisscholen faalt: er zijn vele dubbele inschrijvingen en enorme wachtlijsten. Wij willen duidelijke en transparante afspraken zodat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. In Haarlem is men begonnen met een plaatsingsbeleid dat tot in Heemstede reikt. 

PvdA: EENS

De schoolkeuze is primair aan de ouders zelf. En dit moet ook zo blijven. Dit neemt niet weg dat ouders ook de mogelijkheid moeten hebben om in de directe omgeving hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Een school in de nabijheid betekent dat kinderen eerder zelfstandig naar school kunnen en bevordert de onderlinge samenhang in de buurt. Belangrijk is dan wel dat alle scholen deze kinderen ook toelaten. Helaas geldt deze verplichting alleen voor het openbaar onderwijs. We zijn tegen een postcodebeleid. Dit gaat ons te ver. Maar zouden het op prijs als de scholen meer een onderdeel van de buurt worden en ruimte blijven bieden aan kinderen uit de directe omgeving. Dit betekent ook dat de veiligheid rondom de scholen goed moet worden geregeld. We zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid voor de scholen, de gemeente en de ouders zelf. 

Heemstede Burger Belang: EENS

HBB vindt dat kinderen recht hebben een school te bezoeken die in de buurt van hun woonhuis ligt. Het lotingsbeleid van de middelbare scholen is op dit moment redelijk op orde. Voor wat betreft de basisscholen is hier nog geen goede regeling voor. HBB vindt dat ook de basisscholen zouden moeten komen tot regionale afspraken, zodat kinderen naar een school in de buurt kunnen. Hier moet de gemeente het voortouw nemen.

CDA: EENS

Voor het CDA staat een vrije schoolkeuze altijd voorop, kinderen moeten naar een school kunnen die bij hen past. In onze ogen staat loting lijnrecht tegenover een vrije keuze. Alleen gaat de politiek hier niet over. Dat regelen de scholen zelf. Wel wordt er vanuit het college overleg gevoerd met de scholen. In deze overleggen wordt er steeds op aangedrongen om vanuit een school zoveel mogelijk de buurt te bedienen om onnodig (onveilig) verkeer te voorkomen.

D66: EENS

Onderwijs heeft voor D66 van oudsher  hoge prioriteit. Onderwijs zorgt voor gelijke kansen en is de motor van duurzame  economische  groei. Wij vinden dan ook dat ieder kind in Heemstede naar een basisschool van eigen keuze moet kunnen. Door het grote aantal kinderen van buiten Heemstede lukt dat niet altijd. De  gemeente heeft zeer beperkte invloed op de kwaliteit van het onderwijs maar moet wel zorgen voor goede huisvesting, een veilige omgeving en kansen voor alle leerlingen bevorderen., en moet in overleg met de scholen in kaart brengen waar plaats is.