• Hartekamp Groep

Keurmerk voor Hartekamp Groep

HEEMSTEDE De afdeling Vrije Tijd en Vrijwilligers (VT&V) van de Hartekamp Groep heeft als eerste organisatie voor de tweede keer het landelijk NOV keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld' toegekend gekregen. Bij de uitreiking gaven de adviseurs aan dat zij een zeer positieve indruk kregen van het vrijwilligerswerk bij de Hartekamp Groep, waarin naast een goed beleid veel oog is voor de menselijke maat.

In het rapport staat vermeld dat het vrijwilligerswerk goed geregeld is. Er zijn korte lijnen, er is veel aandacht voor het inwerken van de vrijwilligers, voor informatie over de cliënten, voor fysieke en sociale veiligheid en er wordt rekening gehouden met de wensen van alle partijen. Volgens het rapport is er bij de Hartekamp Groep zeer goed nagedacht over hoe een zo grote groep vrijwilligers te managen (vinden, ondersteunen, boeien en binden). ,,De Hartekamp Groep doet dit op alle niveaus goed: strategisch, beleidsmatig, organisatorisch, en operationeel. Er is een gedegen vrijwilligersbeleid dat consequent wordt uitgevoerd en waarin voldoende ruimte is voor individuele wensen en mogelijkheden van vrijwilligers".