• Marloes Leygraaf in de kinderopvang ruimte

    Ellen Toledo
  • Marloes Leygraaf is er klaar voor om opvoedvragen van jonge ouders te beantwoorden

    Ellen Toledo

Ondersteuning bij opvoedvragen

HEEMSTEDE Marloes Leygraaf vangt al 22 jaar lang kinderen tot de leeftijd van 4 jaar bij haar thuis op. Kinderopvang BoCaWietje , zoals de kinderopvang heet, is een combinatie van de namen van haar kinderen Bobbie, Casper en Valerie (Wietje). In haar sfeervolle, ruime woning in Heemstede heeft zij een aparte ruimte waar zij voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar een goede en veilige plek biedt.

Twee van haar eigen kinderen groeiden samen met haar opvangkinderen op. ,,Als gastouder vind ik het belangrijk om een goede en veilige plek te bieden aan kinderen. Hier mogen de kinderen bijna alles doen, zelfs op de bank springen en hebben ze de vrijheid om lekker kind te zijn. Ook neem ik de kinderen vaak mee naar buiten, er is een speeltuin en een supermarkt in de buurt". De groepjes kinderen die Marloes opvangt bestaan uit maximaal vijf kinderen van baby tot peuter, zodat er alle aandacht is voor de kinderen. Omdat veel jonge ouders tegenwoordig beiden een drukke baan buitenshuis hebben, komen kinderen soms van half negen 's morgens tot half zeven 's avonds bij Marloes voor soms drie dagen per week. Veel jonge ouders hebben een druk leven, waarin veel van ze wordt gevraagd en waarbij zij blootstaan aan talloze prikkels. Werk, opleiding, sociale contacten en ouderschap combineren kan als zwaar en soms zelfs als belastend worden ervaren. Deze persoonlijke druk kan bovendien ongewenst doorspelen in het contact met het kind.

Marloes: ,,Mijn kinderopvang BoCaWietje is een vertrouwd adres in Heemstede. Al heel wat jaren doe ik met veel liefde en aandacht mijn werk en zo heb ik veel praktische inzicht verkregen in de behoeften van zowel kinderen als ouders." Tijdens het contact dat tussen Marloes en de ouders ontstond, kreeg zij ook opvoedvragen van hen, zoals zindelijk maken, huilen, slaapproblemen, gedragsproblemen en hoe om te gaan met het feit dat kinderen al van jongs af aan op de I-pad zitten. Zo is het idee bij Marloes ontstaan om iets nieuws te beginnen omdat er blijkbaar behoefte is aan advies en ondersteuning.

Naast kleinschalige kinderopvang biedt Marloes daarom vanaf juli 2018 ook een op ouders gerichte service aan: advies en ondersteuning bij opvoedvragen. Deze service kan worden gezien als een verlengstuk van de rustgevende aandacht die aan kinderen van 0 - 4 jaar wordt geboden. ,,Jonge moeders zijn vaak heel onzeker. Ik denk dat als ze in het begin meer opvoeden en juist handelen er later minder problemen met de opvoeding zijn". Ook kunnen andere sociale factoren de behoefte doen ontstaan om eens met een ervaren professional van gedachten te wisselen over de opvoeding van je kind. De website voor BoCaWietje Advies en Ondersteuning is nog niet online, hier wordt wel aan gewerkt. Er wordt verwacht dat deze half augustus in gebruik genomen kan worden. Geïnteresseerden kunnen tot die tijd contact opnemen via de website van BoCaWietje. Ouders die, alleen of samen, een gesprek met Marloes willen, zijn op afspraak van harte welkom op vrijdagochtend tussen 8:30 – 12: 30 uur. ,,Wij beginnen met een intakegesprek op basis van een ingevuld intakeformulier. Daarna kan er dan een plan van aanpak gemaakt worden". De kosten van een intakegesprek bedragen 35 euro en een adviesgesprek op afspraak kost 55 euro. Informatie over de huidige kinderopvang is ook te vinden op de website van BoCaWietje.

Kinderopvang BoCaWietje, 06-25478498, www.bocawietje.nl